Mládež 

Klub FK Rašovice pracuje také s mládeží

Cílem činnosti klubu je organizovat, řídit a propagovat tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy usilovat o zpřístupnění různých forem tělesné a sportovní výchovy, především mládeži a dalším zájemcům z řad veřejnosti.

Fotbalový klub Rašovice se zaměřuje na sportovní disciplínu fotbal, nicméně vede děti a mládež systematicky ke sportovní všestrannosti, aby uměly kopnout do míče, hodit s ním, chytit jej, běhat, skákat, udělat kotoul atd. Spolek se věnuje dětem již od ranného věku 4 let formou her a zábavy.

Tréninkové jednotky jsou stanoveny aktuálně na pátek od 16:00 hodin. Přijďte si s dětmi vyzkoušet naše tréninky pod dohledem kvalifikovaných trenérů, týká se dětí a mládeže ve věku od 4 do 12 let. Nicméně náš spolek mezi své členy přivítá kohokoliv, kdo má chuť sportovat a angažovat se ve sportovním prostředí.