Sport spojuje generace 2017

Akci "SPORT SPOJUJE GENERACE" uspořádal spolek Fotbalový klub Rašovice za mediální podpory České unie sportu. Plánovaná akce proběhla v sobotu 13.5.2017 na fotbalovém hřišti v areálu obce Rašovice.

Po organizační stránce proběhlo vše dle představy organizátorů této akce. Účast veřejnosti předčila naše očekávání a to i přes krátkou nepříznivost počasí, kdy nás zastihla 10 minutová dešťová přeháňka. Účastníci akce si mohli zacvičit s kvalifikovanými instruktory z BLACKHOLE GYM, vyzkoušet si Nordic Walking či se dostat do harmonie těla, mysli a duše cvičením jógy. Dále si účastníci zasoutěžili v různých soutěžích, jako byl slalom, kotoul či skákání v pytli, nebo zahráním si malého fotbálku, za což obdrželi soutěžící malou odměnu. Jako doplňkovým programem si nejen děti, ale i ti starší, mohli vyzkoušet sportování v Bumber koulích, zajezdit na koních či obdivovat vybrané skvosty veteránských vozidel z Litvínovského Veteránského muzea. Děti se dále mohly nechat namalovat na obličej, vyrobit si svíčku, hrníček, nazdobit perníček nebo díky Kláštereckého hasičskému sboru zaplavat si v oblíbené pěně . V neposlední řadě využilo něžné ženské pohlaví služby kosmetického studia. Každý účastník akce získal památeční tričko, které si mohl vyzdobit dle své fantazie. Krásné slunečné odpoledne bylo zakončené závěrečným opékáním buřtů. Chtěl bych touto cestou poděkovat zejména sponzorům, spolupořadatelům a hlavně všem účastníkům této akce, kteří neváhali a na akci přišli. Ohlasy účastníků jsou příznivé a velice potěšující, mnoho z nich proneslo nadšeně, že se již těší na další ročník.

Na závěr mohu jen podotknout, že ten kdo nepřišel, tak přišel o krásně strávené odpoledne plné pohybu a krásných zážitků.


Sponzoři akce 

  • ÚSTECKÝ KRAJ
  • MŠMT (MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY) 
  • MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
  • ČESKÁ UNIE SPORTU
  • SKUPINA ČEZ
  • SOLAR TURBINES   Jménem fotbalového klubu Rašovice bych chtěl poděkovat všem účastníkům pořádané akce, která se konala 13.5.2017 v našem areálu fotbalového hřiště v Rašovicích. Chci poděkovat zpětně všem sponzorům a subjektům, kteří se podíleli na této akci. Za finanční podporu chci jménem spolku poděkovat zejména Ústeckému kraji, městu Klášterec nad Ohří, Skupině ČEZ, České unii sportu a paní Petře Adamové. Dále bych chtěl poděkovat dalším subjektům, jenž se na akci organizačně podíleli a to, vedení města Klášterec nad Ohří, panu starostovi Josefu Dvořákovi obce Okounov, hasičskému záchrannému sboru Klášterec nad Ohří, panu řediteli Ing. Petru Hybnerovi zámek Klášterec nad Ohří a v neposlední řadě samozřejmě členům Fotbalového klubu Rašovice. Všem děkuji za podporu při konání této akce a pokud bude energie s finanční podporou, tak za rok při další akci pořádané Fotbalovým klubem Rašovice nashledanou. Za organizační výbor: Ing. Martin Bašus, prezident klubu.