NSA Provoz a údržba 2021

Dotace NSA program Provoz a údržba 2021 

Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2021 z programu Provoz a údržba 2021 od NSA neinvestiční dotaci ve výši 18 098,50 Kč, a to na základě rozhodnutí NSA-PU21-01853/2020/PU21z porady vedení MŠMT.

Program Provoz a údržba 2021

Účelem programu je podpora sportovních organizací - provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení, kteří provozují sportovní zařízení celoročně, nikoliv jednorázově či příležitostně.

Dotace byla použita zejména na uhrazení nákladů za materiální vybavení a služby spojené s údržbou a provozem areálu fotbalového hřiště Rašovice.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub alespoň částečně pokrýt část svého rozpočtu, aniž by musel řešit existenční problémy.

Děkujeme za podporu NSA.