Nadace ČEZ

Fotbalový klub Rašovice obdržel V roce 2023 od NADACE ČEZ grant ve výši 50 000 Kč. Finanční příspěvek byl použit na projekt, který řešil pořízení sportovního vybavení pro mládež fotbalového klubu Rašovice. Jednalo se zejména o pořízení sportovního oblečení a sportovních pomůcek v podobě fotbalových míčů.
Děkujeme skupině ČEZ a zejména nadaci ČEZ za finanční podporu při realizaci tohoto projektu.