Nadace ČEZ

Fotbalový klub Rašovice obdržel v r. 2021 od NADACE ČEZ grant ve výši 30 000,- Kč.

Finanční příspěvek byl použit na projekt, jež řešil pořízení a instalaci laviček a stolů pro diváky, kteří navštěvují areál fotbalového hřiště v RAŠOVICÍCH a podporují svou účastí hlavně své děti při fotbalových zápasech a tréniních.

Děkujeme SKUPINĚ ČEZ a zejména NADACI ČEZ za fnanční podporu při realizaci tohoto projektu.