Město Klášterec provoz a údržba 2023


Provoz a údržba areálu fotbalového hřiště Rašovice

Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel v r. 2023 neinvestiční dotaci ve výši 540 000,- Kč na provoz a údržbu areálu fotbalového hřiště Rašovice, o kterou žádal formou individuální dotace od Města Klášterec nad Ohří, a to na základě usnesení Rady města č. 813/3/2022.

Areál fotbalového hřiště v tuto chvíli představuje náklady spojené s provozem areálu ve formě:

• Energií za vodu

• Energií za elektřinu

• Vývoz žumpy

• Internetové připojení

• Úklid budovy šaten, sprch, WC

• Lajnování hřiště

Areál fotbalového hřiště v tuto chvíli představuje náklady spojené s údržbou areálu ve formě:

• Údržby travnaté plochy hřiště správcem (sekání, hnojení)

• Údržby travnaté plochy hřiště dodavatelsky (fa Eurogreen)

• Údržba zavlažovacího systému

• Údržba ostatní plochy v areálu – sekání

• Údržba budovy šaten, sprch, WC a zastřešení

Fotbalový klub Rašovice, spolek na základě výpůjční smlouvy č. SV/386/2013/OSM s městem Klášterec nad Ohří spravuje areál fotbalového hřiště a kabin.

Díky získání investiční dotace z MŠMT na projekt "Rekonstrukce fotbalového hřiště" v r. 2020 je zároveň spolek povinen zajistit provoz a údržbu fotbalového hřiště po dobu min. 10 let od realizace projektu.

Pro dodržení 5 leté garance vlastností travnatého hřiště v záruční době je od realizátora (firma EUROGREEN) stanoven plán údržby travnatého hřiště, které obnáší sekání, zavlažování, hnojení, dosetí osivem, vertikutace, pískování, aerifikace. Pro údržbu a provoz areálu využívá klub v současnosti správce areálu na smlouvu DPP. Ostatní činnosti spojené s údržbou travnaté plochy je řešeno dodavatelsky.

Bez podpory města by nebylo možné udržovat areál fotbalového hřiště a dodržet tak podmínky dotace od MŠMT.

Děkujeme městu Klášterec na Ohří za podporu sportovní činnosti.