Rekonstrukce fotbalového hřiště v Rašovicích

Investiční dotace z programu V MŠMT

Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel v r. 2020 investiční dotaci MŠMT z programu V5 z Podprogramu 133D531 ve výši 70 % celkových uznatelných nákladů celého projektu "Rekonstrukce fotbalového hřiště v Rašovicích" a to na základě rozhodnutí č. 133D531009456.

Rozpočet celého projektu:

Celkové náklady rekonstrukce: 8 185 283,00 Kč

Dotace ze státního rozpočtu: MŠMT 5 377 065,00 Kč

Dotace z veřejných zdrojů: Město Klášterec nad Ohří 2 808 218,00 Kč

Individuální dotace od města Klášterec nad Ohří

Podmínkou čerpání investiční dotace z MŠMT bylo dofinancování třetí stranou ve výši 30 % celkových nákladů projektu. Tímto subjektem se stalo město Klášterec nad Ohří, jež je zároveň majitelem celého areálu. Tuto finanční spoluúčast posvětilo město na svém zasedání Zastupitelstva města dne 14.5.2020 a to na základě Usn. č. 286/10/2020.

Výstavba proběhla od 15.června do 15.prosince 2020.

Projekt obsahoval srovnání hřiště do požadovaného tvaru včetně nového travnatého povrchu, automatického zavlažování, nového zábradlí kolem hřiště, oplocení celého areálu, výměny fotbalových branek, zabrankových konstrukcí a instalaci nových střídaček.

Realizaci provedla firma NEPRO stavební, a. s., která podala v rámci výběrové řízení nejnižší nabídku dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Děkujeme městu Klášterec na Ohří a MŠMT za obdržené dotace a umožnit tak zlepšení sportovního zázemí pro fotbalisty z celého okolí Klášterce nad Ohří.