Individuální dotace Město Klášterec nad Ohří

Pořízení benzinového čerpadla na vodu a kuchyňské linky 

Spolek Fotbalový klub Rašovice spolek obdržel neinvestiční dotaci ve výši 15 000,- Kč na projekt "Pořízení benzinového čerpadla na vodu a kuchyňské linky", kterou žádal formou individuální dotace od Města Klášterec nad Ohří a to na základě usnesení Rady města č. 365/09/2019.

Předmětem projektu je jednak pořízení čerpadla na vodu, které spolek využije k čerpání vody z Rašovického potoka na zavlažování travnaté plochy hřiště. Fotbalový klub Rašovice má povolení od všech správních orgánů na čerpání vody z Rašovického potoka po dobu 10 let až do roku 2028.

Druhou položkou je pořízení kuchyňské linky, kterou chce spolek umístit do klubovny v objektu kabin. Kuchyňská linka má sloužit pro uložení nádobí a kuchyňských přístrojů, které klub využívá při členských schůzích a dalších společenských akcích organizovaných spolkem Fotbalový klub Rašovice.

Děkujeme za finanční podporu Městu Klášterec nad Ohří