Dotace Ústecký kraj

Dotace Ústecký kraj - SPORT 2023Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2023 z dotačního programu Ústeckého kraje - SPORT 2023 neinvestiční dotaci ve výši 70 000,-Kč, a to na základě rozhodnutí Rady města Ústeckého kraje usnesení č. 079/67R/2023 ze dne 5.4.2023.

Program SPORT 2023 - Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Neinvestiční dotaci použil spolek Fotbalový klub Rašovice na pořízení sportovního materiálního vybavení pro své členy z řad dětí a mládeže a na náklady spojených se soustředěním mládeže.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub pořídit sportovní vybavení pro své členy a umožnit trenérům lépe organizovat tréninkové jednotky.

Děkujeme Ústeckému kraji za finanční podporu.