Dotace Ústecký kraj - SPORT 2021

Dotace Ústecký kraj - SPORT 2022Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2022 z dotačního programu Ústeckého kraje - SPORT 2022 neinvestiční dotaci ve výši 70 000,-Kč, a to na základě rozhodnutí Rady města Ústeckého kraje usnesení č. 034/40R/2022 ze dne 23.3.2022.

Program SPORT 2022 - Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Neinvestiční dotaci použil spolek Fotbalový klub Rašovice na pořízení sportovního materiálního vybavení pro své členy z řad dětí a mládeže a na náklady spojených se soustředěním mládeže.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub pořídit sportovní vybavení pro své členy a umožnit trenérům lépe organizovat tréninkové jednotky.

Děkujeme Ústeckému kraji za finanční podporu.