Dotace Ústecký kraj - SPORT 2021

Dotace Ústecký kraj - SPORT 2021Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2021 z dotačního programu Ústeckého kraje - SPORT 2021 neinvestiční dotaci ve výši 50 000,-Kč a to na základě rozhodnutí Rady města Ústeckého kraje č. usnesení 032/16R/2021 ze dne 19.5.2021.

Program SPORT 2021 - Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Neinvestiční dotaci použil spolek Fotbalový klub Rašovice na pořízení sportovního materiálního vybavení pro své členy z řad dětí a mládeže.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub pořídit sportovní vybavení pro své členy a umožnit trenérům lépe organizovat tréninkové jednotky.

Děkujeme Ústeckému kraji za finanční podporu.