Dotace Ústecký kraj - SPORT 2019

Dotace Ústecký kraj - SPORT 2019


Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2019 z dotačního programu Ústeckého kraje - SPORT 2019 neinvestiční dotaci ve výši 30 000,-Kč a to na základě rozhodnutí Rady města Ústeckého kraje č. č. 028/64R/2019 ze dne 27.3.2019.

Program SPORT 2019 - Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Neinvestiční dotaci použije spolek Fotbalový klub Rašovice na pořízení sportovního materiálního vybavení pro své členy ve formě zápasových branek, tréninkových branek a dalšího materiálního vybavení.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub pořídit sportovní vybavení pro své členy a umožnit trenérům lépe organizovat tréninkové jednotky. V neposlední řadě zlepšit bezpečnost hráčů pořízením přenosných bezpečných branek a dalšího sportovního vybavení.

Děkujeme Ústeckému kraji za finanční podporu.