Dotace Ústecký kraj – SPORT 2018

Dotace Ústecký kraj - SPORT 2018 

Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2018 z dotačního programu Ústeckého kraje - SPORT 2018 neinvestiční dotaci ve výši 30 000,-Kč a to na základě rozhodnutí zastupitelstva Ústeckého kraje č. 053/40R/2018 ze dne 23.5.2018.

SPORT 2018 - Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Dotaci použil Fotbalový klub Rašovice, spolek na uhrazení části nákladů souvisejících se sportovní akcí "SPORT SPOJUJE GENERACE 2018" a dále pořízením materiálního vybavení pro své členy ve formě tréninkové přenosné fotbalové branky.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub zorganizovat sportovní akci zaměřenou na generační přístup ke sportu a pohybu obecně, zejména mezi seniory a dětmi.

Děkujeme Ústeckému kraji za finanční podporu