Dotace Ústecký kraj - SPORT 2020

Dotace Ústecký kraj - SPORT 2020Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2020 z dotačního programu Ústeckého kraje - SPORT 2020 neinvestiční dotaci ve výši 15 000,-Kč a to na základě rozhodnutí Rady města Ústeckého kraje č. 034/79R/2020 ze dne 29.4.2020.

Program SPORT 2020 - Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Neinvestiční dotaci použije spolek Fotbalový klub Rašovice na pořízení sportovního materiálního vybavení pro své členy ve formě tréninkové zdi a sportovního oblečení.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub pořídit sportovní vybavení pro své členy a umožnit trenérům lépe organizovat tréninkové jednotky.

Děkujeme Ústeckému kraji za finanční podporu.