Dotace MŠMT

Dotace NSA program MŮJ KLUB 

Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2021 z programu MŮJ KLUB od NSA neinvestiční dotaci ve výši 90 335,-Kč a to na základě rozhodnutí NSA-MK21-00291/2020/MK21 z porady vedení MŠMT.

MŮJ KLUB - Organizace sportu ve sportovních klubech byl vyhlášen prostřednictvím dokumentu "Koncepce podpory sportu 2016-2025".

Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Dotace byla použita zejména na uhrazení nákladů za činnost trenérů, materiální vybavení členské základny a další náklady spojené s činností a chodu klubu.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub alespoň částečně pokrýt část svého rozpočtu, aniž by musel řešit existenční problémy.

Děkujeme za podporu MŠMT.