Dotace MŠMT

Dotace MŠMT program MŮJ KLUB 

Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2020 z programu MŮJ KLUB od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT neinvestiční dotaci ve výši 61 600,-Kč a to na základě rozhodnutí č. 502020_2B_0822 z porady vedení MŠMT.

MŮJ KLUB - Organizace sportu ve sportovních klubech byl vyhlášen prostřednictvím dokumentu "Koncepce podpory sportu 2016-2025".

Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, a to na základě předložených projektů na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

Dotace byla použita zejména na uhrazení nákladů za činnost trenérů, materiální vybavení členské základny a údržbu fotbalového areálu.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub alespoň částečně pokrýt část svého rozpočtu, aniž by musel řešit existenční problémy.

Děkujeme za podporu MŠMT.