Dotace MŠMT program VIII

 Dotace MŠMT program VIII

Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2017 z programu VIII od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT neinvestiční dotaci ve výši 24 000,-Kč a to na základě rozhodnutí č. 502017_8_0181.

Program VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech byl vyhlášen prostřednictvím dokumentu "Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017- 2019" pod č.j. MSMT-29154/2016.

Program je zaměřen na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže.

Dotaci použil Fotbalový klub Rašovice, spolek na uhrazení části nákladů souvisejících se sportovní a organizační činností dětí a mládeže v r. 2017.

Zejména se jednalo o náklady souvisejících se mzdou trenéra, dále náklady za cross tréninky v zimním období od místního spolku BLACKHOLE GYM a v neposlední řadě byla pořízena klubová trika s potiskem.

Činnost trenérů - 57% dotace

Materiální vybavení - 43% dotace

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub alespoň částečně pokrýt část svého rozpočtu, aniž by musel řešit existenční problémy.

Děkujeme za podporu MŠMT.