Dotace MŠMT - MŮJ KLUB 

Dotace MŠMT program MŮJ KLUB

Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2018 z programu MŮJ KLUB od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT neinvestiční dotaci ve výši 34 000,-Kč a to na základě rozhodnutí z porady vedení MŠMT na svém 22. jednání 29. května 2018.

MŮJ KLUB - Organizace sportu ve sportovních klubech byl vyhlášen prostřednictvím dokumentu "Koncepce podpory sportu 2016-2025".

Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, a to na základě předložených projektů na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

Dotace bude použita zejména na uhrazení nákladů za činnost trenérů, materiální vybavení členské základny a údržbu fotbalového areálu.

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub alespoň částečně pokrýt část svého rozpočtu, aniž by musel řešit existenční problémy.

Děkujeme za podporu MŠMT.