Dotace Město Klášterec nad Ohří


Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2022 z dotačního programu od Města Klášterec nad Ohří neinvestiční dotaci ve výši 70 000,-Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva města č. 623/20/2021.

Dotační program "Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2022".

Program je stanoven na podporu volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti v roce 2022 se zaměřením zejména na děti a mládež.

Prvořadým posláním podpory je odpoutat děti a mládež od negativních prvků společnosti - alkohol, drogy, kriminalita. Dalším důvodem je naplňování strategického plánu města v oblasti sport a volný čas.

Dotace byla využita zejména na pořízení sportovních a tréninkových pomůcek, a dále na náklady spojené s činností sportovního oddílu.

Děkujeme za podporu Městu Klášterec nad Ohří.