Dotace Město Klášterec nad Ohří


Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2020 z dotačního programu od Města Klášterec nad Ohří neinvestiční dotaci ve výši 80 000,-Kč a to na základě usnesení Zastupitelstva města. Usn. č. 239/08/2019.

Dotační program "Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2020".

Program je stanoven na podporu volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti v roce 2020 se zaměřením zejména na děti a mládež.

Prvořadým posláním podpory je odpoutat děti a mládež od negativních prvků společnosti - alkohol, drogy, kriminalita. Dalším důvodem je naplňování strategického plánu města v oblasti sport a volný čas.

Dotace byla využita zejména na pořízení sportovních a tréninkových pomůcek, a dále na náklady spojené s činností sportovního oddílu.

Děkujeme za podporu Městu Klášterec nad Ohří.