Dotace Město Klášterec nad Ohří


Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2019 z dotačního programu od Města Klášterec nad Ohří neinvestiční dotaci ve výši 60 000,-Kč a to na základě usnesení Zastupitelstva města Usn. č. 36/02/2018.

Dotační program "Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2019".

Program je stanoven na podporu volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti v roce 2019 se zaměřením zejména na děti a mládež.

Prvořadým posláním podpory je odpoutat děti a mládež od negativních prvků společnosti - alkohol, drogy, kriminalita. Dalším důvodem je naplňování strategického plánu města v oblasti sport a volný čas

Děkujeme za podporu Městu Klášterec nad Ohří.