Dotace město Klášterec nad Ohří


Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2017 z dotačního programu od Města Klášterec nad Ohří neinvestiční dotaci ve výši 45 000,-Kč a to na základě usnesení rady města č. 1468/56/2016.

Dotační program "Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2017".

Program je stanoven na podporu volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti v roce 2017 se zaměřením zejména na děti a mládež.

Prvořadým posláním podpory je odpoutat děti a mládež od negativních prvků společnosti - alkohol, drogy, kriminalita. Dalším důvodem je naplňování strategického plánu města v oblasti sport a volný čas.

Dotaci použil Fotbalový klub Rašovice, spolek na uhrazení části nákladů souvisejících se sportovní a organizační činností spolku v r. 2017, a současně na údržbu areálu FK Rašovice.

Zejména se jednalo o náklady souvisejících s organizací soutěže mužů okresního přeboru mužů a to platby za rozhodčí, doprava na zápasy a pronájem hřiště s umělou trávou. Dále se jednalo o nálady spojené se správou areálu fotbalového hřiště Rašovice, a to na základě výpůjční smlouvy mezi městem Klášterec nad Ohří a spolkem Fotbalový klub Rašovice, sekání travnaté plochy a okolí hřiště, včetně nákladů za opravy sekacího traktůrku, jehož spolek vlastní. Posledními náklady hrazené z dotace města bylo pořízení fotbalových míčů a brankářských rukavic.

Organizace soutěží - 67% dotace - náklady za rozhodčí, dopravu na zápasy a pronájem hřiště s umělou trávou

Opravy a údržba sportoviště - 19% - sekání trávy na hřišti i v okolí, opravy zahradního traktůrku na sekání travnaté plochy hřiště

Materiální vybavení - 14% dotace - náklady na pořízení fotbalových míčů a brankářských rukavic

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub alespoň částečně pokrýt část svého rozpočtu, aniž by musel řešit existenční problémy.

Děkujeme za podporu Městu KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ.