Dotace města Klášterec nad Ohří 


Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2018 z dotačního programu od Města Klášterec nad Ohří neinvestiční dotaci ve výši 50 000,-Kč a to na základě usnesení rady města č. 2038/76/2017.

Dotační program "Podpora činnosti v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2018".

Program je stanoven na podporu volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti v roce 2018 se zaměřením zejména na děti a mládež.

Prvořadým posláním podpory je odpoutat děti a mládež od negativních prvků společnosti - alkohol, drogy, kriminalita. Dalším důvodem je naplňování strategického plánu města v oblasti sport a volný čas

Děkujeme za podporu Městu KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ.