Dotace město Klášterec nad Ohří


Fotbalový klub Rašovice, spolek obdržel pro rok 2016 z dotačního programu od Města Klášterec nad Ohří neinvestiční dotaci ve výši 50 000,- Kč a to na základě usnesení rady města č. 358/13/2016.

Dotační program na "Sportovní činnost" pro rok 2016.

Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo související se sportovní činností spolku.

Dotaci použil Fotbalový klub Rašovice, spolek na uhrazení části nákladů souvisejících se sportovní a organizační činností spolku v r. 2016, a současně na údržbu areálu FK Rašovice.

Zejména se jednalo o náklady souvisejících s organizací soutěže mužů okresního přeboru mužů a to platby za rozhodčí, doprava na zápasy a pronájem hřiště s umělou trávou. Dále se jednalo o náklady spojené se správou areálu fotbalového hřiště Rašovice, a to na základě výpůjční smlouvy mezi městem Klášterec nad Ohří a spolkem Fotbalový klub Rašovice, sekání travnaté plochy, sekání strání kolem hřiště, opravy laviček pro diváky včetně nátěru. Dalšími náklady hrazené z dotace města bylo pořízení fotbalových míčů a drobného sportovního vybavení.

Organizace soutěží - 27 242,- Kč (52% dotace) - náklady za rozhodčí, dopravu na zápasy a pronájem hřiště s umělou trávou

Opravy a údržba sportoviště - 11 563,- Kč (22% dotace) - sekání trávy na hřišti i v okolí, opravy laviček včetně nátěru

Materiální vybavení - 13 336,- (26% dotace) - náklady na pořízení fotbalových míčů a sportovního vybavení

Díky této neinvestiční dotaci mohl klub alespoň částečně pokrýt část svého rozpočtu, aniž by musel řešit existenční problémy.

Děkujeme za podporu Městu KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ..